13 คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย...ที่ไหนบ้าง

นโยบายการนำกัญชาไปใช้ทางการแพทย์ได้รับความสนใจอย่างมากทั้งผู้ป่วยและคนทั่วไป ขณะนี้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้รวบรวมข้อมูลมาแจ้งให้ทราบว่า มีสถานพยาบาลทางการแพทย์แผนไทยอยู่ที่ไหนบ้าง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน

สำหรับผู้ที่จะเข้ารับการรักษา จะต้องผ่านการคัดกรองตามระบบ คือ >>

  •  ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  •  มีสัญญาณชีพและอาการทางคลินิกคงที่ มีการรับรู้และสติสัมปชัญญะดี สามารถสื่อความหมายเข้าใจ
  •  ได้รับการรักษาด้วยยาขนานแรก และวิธีการมาตรฐานทางการแพทย์แผนไทยแล้วอาการไม่ดีขึ้น
  •  แพทย์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ พิจารณาเห็นสมควรให้รักษาด้วยตำรับยาที่มีส่วนผสมของกัญชา

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.dtam.moph.go.th หรือ โทร. 0 2591 7007 ต่อ 2301

วันที่ 30 ส.ค.62 เวลา 18.30 น. น.พ.ต.อ.ธนากร วงศ์สิริลักษณ์ ผกก.สภ.หัวหิน ร่วมกิจกรรมเทศกาลอาหารหัวหิน ปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหัวหิน โดยในกิจกรรมครั้งนี้ มีนายอำเภอหัวหิน นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และผู้ประกอบการต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียงกัน ณ สวนหลวงราชินี 19 ไร่ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์