เมื่อ ‘ใบขับขี่หมดอายุ’ ต้องไปต่อภายในกี่วัน ?
ถ้าเกินระยะเวลาที่กำหนดต้องทำอย่างไร ?

    -ใบขับขี่ขาดการต่ออายุไม่เกิน 1 ปี
ในกรณีนี้สามารถนำใบขับขี่ไปขอต่ออายุใหม่ได้ทันที พร้อมเสียค่าธรรมเนียมในการต่ออายุ จากนั้นก็ได้ใบขับขี่ใหม่เรียบร้อย

    -ใบขับขี่หมดอายุไปแล้วเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
กรมขนส่งทางบกจะให้ทำการสอบข้อเขียนใหม่ (มี 50 ข้อ ซึ่งต้องทำให้ถูกต้องทั้งหมด 45 ข้อ จึงจะผ่านเกณฑ์ )

   -ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี
กรมขนส่งทางบกจะให้สอบใหม่ทั้งหมด ทั้งข้อเขียนและสอบปฏิบัติ

ทั้งนี้ สามารถต่ออายุใบขับขี่ได้ทันทีก่อนวันหมดอายุ 90 วัน โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันหมดอายุ

 

   เนื่องจากสถานีตำรวจภูธรหัวหินแต่เดิมมิได้มีผู้รวบรวมปรัวัติไว้อย่างชัดเจนเคยมีผู้ยากรู้หลายท่านพยายามที่จะศึกษาค้นคว้าประวัติของสถานีซึ่งพอจะรวบรวมได้โดยการสอบถามจากข้าราชการตำรวจรุ่นเก่าๆ ท่านหนึ่งคือนายดาบตำรวจ สะอาด จรรยากูล  เล่าให้ฟังว่า  ในปี พ.ศ.2475  แต่เดิม สภ.หัวหินได้รับการยกฐานะจากที่พักสายตรวจตำบลหัวหินเป็นสถานีตำรวจกิ่งอำเภอหัวหินขึ้นกับอำเภอปราณบุรีต่อมาในปี พ.ศ.2492 ก็ได้รับการยกฐานะเป็น อำเภอหัวหิน เป็นต้นมาซึ่งจากที่พอจะจำความได้คนแรกที่เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรหัวหินจากที่เป็นกิ่งอำเภอนั้นคือนายดาบตำรวจสงบ  ฯ(จำนามสกุลไม่ได้)แต่เดิมสถานีตำรวจภูธรหัวหินเป็นอาคารไม่ชั้นเดียวชั้นล่างโปร่งต่อมาในปี พ.ศ.2500  ได้สร้างเป็นอาคารสองชั้นซึ่งชั้นล่างได้กั้นเป็นห้องงานต่างๆและในปี พ.ศ.2547ก็ได้สร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นเป็นอาคารตึกสามชั้นโดยมีชั้นล่างเป็นชั้นบริการประชาชนไว้  ณ จุดเดียว (ONE STOP SERVICE )  เพื่อให้เกิดความรวดเร็วแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการปัจจุบันสถานีตำรวจภูธรหัวหินตั้งอยู่เลขที่ 18 ถนนดำเนินเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ตรงข้ามที่ทำการไปรษณีย์  อำเภอหัวหิน  เป็นอาคารตึกหลังใหม่สามชั้นซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปี  พ.ศ.2547 
 

เพจกองปราบปราม ได้โพสต์แนะนำวิธีป้องกันและลดความเสี่ยงจากการถูกขโมยรถ ป้องกันการถูกขโมยรถ 7 วิธี ได้แก่ 1. หลีกเลี่ยงการจอดในจุดอับสายตา 2. เลือกที่จอดให้รอบคอบและเหมาะสม 3.เก็บของมีค่าให้พ้นจากสายตานอกรถ 4.ล็อคประตูรถทุกครั้งให้เรียบร้อย 5. ติดตั้งสัญญาณกัน ขโมยแบบส่งเสียง 6.ให้ทําสัญลักษณ์เฉพาะติดไว้ที่รถ และ 7. กรณีต้องจอดรถทิ้งไว้นานๆ ควรถอดพิวส์ ชิ้นส่วนต่างๆออกเพื่อให้รถใช้งานไม่ได้